In Oostenrijk zijn ongeveer 8.000 beheerde alpenweides; zogenaamde Almen. Prachtige natuur die er is voor de dieren, boeren én het toerisme. Mooi om te zien dat het toerisme en het traditionele doel van de Almen elkaar al heel lang perfect aanvullen. Vakanties zorgen hier zowel voor prachtige herinneringen als inkomsten voor de regio. Goed om te beseffen dat dit unieke Oostenrijkse Almenlandschap in stand wordt gehouden door de vele grazers die het onderhouden. Ook de boeren in Oostenrijk helpen door hun werk mee om dit landschap te onderhouden en toegankelijk te maken. Goed om daarom met z’n allen - als liefhebber van de natuur - respect te hebben voor de dieren, de boeren en het prachtige landschap.